Cập nhật tiến độ mới nhất dự án

CẬP NHẬT NGÀY 9/9/2022

Sân tennis tiêu chuẩn sắp hoàn thành

Tiếp tục hoàn thiện hồ bơi bốn mùa

Đẩy nhanh tiến độ hoàn cà phê thương hiệu

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THÁNG 8 NĂM 2022

Diamond Center Bình Định đang hoàn thiện khu cà phê trực thuộc tổ hợp giải trí tại trung tâm dự án.
Bên cạnh là bể bơi bốn mùa cũng đang được hoàn thiện.

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THÁNG 7 NĂM 2022

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THÁNG 6 NĂM 2022

Chủ đề: